söndag 21 augusti 2011

Tjänstemannavälde?


Oavsett vilka partier som får majoritet, enskilt eller tillsammans i olika maktsamverkanstrukturer så är det egentligen inte där makten utövas. Den egentliga makthavareliten är och förblir den tjänstemannakår som sitter kvar oavsett valutgång. Det är tjänstemännen/kvinnorna som i realiteten styr olika maktorgans verksamhet. 


Förändringar i den synliga maktstrukturen, valseger för oppositionen exempelvis, leder inte med nödvändighet till några större förändringar för hur politiken ser ut den närmaste mandatperioden. Vad politikerna önskar filtreras på ett betydande sätt genom 'apparaten', dvs tjänstemannakårens exekutiva rutiner, genom de tusentals interna förordningarna och sedvänjorna. Oavsett ideal, oavsett politisk retorik så sitter nästan alltid samma tjänstefolk kvar vem som än vinner valet.


Mera sällan frågar väljarna efter vilken politisk åsikt tjänstemännen har. Men det är sannerligen inte utan intresse.. Det vore nämligen synnerligen märkligt om inte en tjänstepersons politiska grundåsikt avspeglades i dennes förhållningssätt till hur man av allt pratet i forum i lagting och kommunfullmäktige verkställer och genomför besluten.


Min misstanke efter att ha varit väljare i över 44 år är att den verkliga proppen mot djupgående förändringar är den oerhört trögförändrade tjänstemanna kåren.. Vem som än regerar på pappret, så nog är det i slutändan samma tjänstemän som den ena mandatperioden hade högerkrafter som herrar som nu under vänstermajoritet fortsätter, ungefär som förut.. Och om det riktas kritik mot tjänstemännen så hänvisar de alltid till 'vi har våra regler'. Det kan låta misstänkt likt en människa som talar för sin sjuka mor..


Med sikte på den kommunala demokratin på Åland studerar jag för närvarande kommunallagen. Inser direkt att medborgarna som röstar i valet har betydligt mera möjlighet att delta i den kommunala beslutsfattningen än de nu vanligen gör eller är medvetna om. Jag misstänker samtidigt att politikerna själva inte är allt för måna om att göra folk medvetna om vad de faktiskt kan göra även mellan valen för att påverka.


Politiker som fått makten vill ju inte heller bli alltför närgånget granskade, det skulle rubba cirklarna och 'störa' arbetet. När jag en gång var verksam som internpedagog i försäkringsbolaget Skandia, nuvarande If, så utbildades alla anställda i ett program med namnet: 'Kunden i Centrum'. Vid ett av dessa tillfällen ställde vi som vanligt inledningsvis frågan: 'Vilka är de största hinderna för er på kundtjänst att göra ett gott arbete?' Det förbluffande svaret från en av grupperna var: 'Om vi bara slapp alla kundsamtal skulle vi få mycket gjort!'


Det är med tilltagande obehag som jag inser att det förhållningssättet också kan gälla politikerkåren. Lite virvel nu under valrörelsen är ok, engagera er, gå och rösta, men sen när ni väl 'satt' makthavarna på sina taburetter hoppas vi att ni ger oss arbetsro att göra vad vi vill. Då bör ni inte störa oss för mycket. Det blir bara rörigt om ni agerar medvetna väljare när det inte just är val...!!


Norra Ålands Socialdemokrater har av en händelse ett 'memento mori' i sin egen förkortade profil. NÅS, Norra Ålands Socialdemokrater skall alltid kunna nås, även under mandatperioden, och inte bara som bollplank för missnöje om vi fortsätter i opposition, utan framför allt om vi får en möjlighet att medverka i våra nordåländska kommuners styrande. 
Men en sak kan vi inte lova: att tjänstemannakåren bedriver business as usual oavsett politisk riktning i kommunfullmäktige. Den osynliga världen som de facto bestämmer mer än den förda politiken skall granskas. Noggrant!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar